Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ

     Bilgiye ulaşmada her türlü imkanı kullanabilen, elde ettiği bilgiyi değerlendirebilen, çözümleme ve uygulama becerisi kazanmış, matematik ve fen bilgilerini Makine Mühendisliği problemlerine uygulayabilen, grup çalışmalarında etkin rol alabilen, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip ve bilgilerini toplum yararına kullanan, mühendislik tasarımı yapabilen, yaratıcı ve üretken, yüksek öz güvene sahip, karar alabilen, hür ve bilimsel düşünce gücüne sahip, insan haklarına saygılı, zihinsel ve ruhsal olarak dengeli ve sağlıklı gelişmiş mühendis yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

    Uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü seviyesinde makine mühendisliği eğitimi veren, araştırmalar yapıp bilgi üreten ve bunları yayımlayarak topluma ve insanlığa hizmet eden, sanayi ve devlet kurumları ile yakın işbirliği kurarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, evrensel ölçütler içinde toplumumuzun ve insanlığın yararına çalışan ve araştırma sonuçlarını teknolojiye dönüştüren öncü bir bölüm olmaktır.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: makine@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 74 45 Faks: 0 456 233 74 46