İsmet SEZER

Bölüm Başkanı
Enerji ABD Başkanı
Doç.Dr. İsmet SEZER
0456-233 10 68 (1606)

 

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ
  Üniversite Bölüm Yıl
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1997
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 2002
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 2008

 

VERDİĞİ DERSLER
  Ders Kodu Ders Adı Dersin Verildiği Bölüm Dönemi
1 MMSEC 309 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Makine Mühendisliği Bölümü Güz
2 MMSEC 413 Hidrolik Akım Makineleri Makine Mühendisliği Bölümü Güz
3 MM 401 Makine Mühendisliği Deneyler-I Makine Mühendisliği Bölümü Güz
4 MM 403 İçten Yanmalı Motorlar Makine Mühendisliği Bölümü Güz
5 MMSEC 306 Yakıtlar ve Yanma Makine Mühendisliği Bölümü Bahar
6 MMSEC 310 Akışkanlar Mekaniği-II Makine Mühendisliği Bölümü Bahar
7 MMSEC 402 Motorlu Taşıt Tekniği Makine Mühendisliği Bölümü Bahar
8 MM 402 Makine Mühendisliği Deneyler-II Makine Mühendisliği Bölümü Bahar
9 TEZ 400 Bitirme Çalışması Makine Mühendisliği Bölümü Güz / Bahar

 

YAPTIĞI TEZLER
    Tez Adı Yıl
1 Yüksek Lisans Normal Benzine Metanol ve MTBE Katılmasının Buji Ateşlemeli Motorun Performansına ve Eksoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel İncelenmesi 2002
2 Doktora Buji Ateşlemeli Motor Çevrimine Ekserji Analizinin Uygulanması 2008

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 Gümüşhane Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı 2010-2012
2 Gümüşhane Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı 2012-
3 Gümüşhane Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı 2012-

 

MESLEKİ DENEYİM
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 2000-2006
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 2006-2008
3 Kara Harp Okulu Öğretim Görevlisi 2008-2009
4 Karadeniz Teknik Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 2009-2010
5 Gümüşhane Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent 2010-2012
6 Gümüşhane Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doçent 2012-

 

UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI
1 İçten Yanmalı Motorlar
2 Yakıtlar ve Yanma
3 Alternatif Enerji Kaynakları
4 Hidrolik Akım Makineleri
5 Enerji Dönüşüm Teknolojileri
6 Enerji ve Ekserji Analizi
7 Egzoz Emisyonları ve Hava Kirliliği

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1 Sezer, İ. and Bilgin, A., “Exergy Analysis of SI Engines”, International Journal of Exergy, 2008, 5 (2): 2008, 204-217. 4
2 Sezer, İ. and Bilgin, A., “Effects of Methyl tert-Butyl Ether Addition to Base Gasoline on the Performance and CO Emissions of a Spark Ignition Engine”, Energy & Fuels, 2008, 22 (2): 1341-1348. 7
3 Bilgin A. and Sezer, İ., “Effects of Methanol Addition to Gasoline on the Performance and Fuel Cost of a Spark Ignition Engine”, Energy & Fuels, 2008, 22 (4): 2782-2788. 13
4 Sezer, İ. and Bilgin, A., “Mathematical Analysis of Spark Ignition Engine Operation via the Combination of the First and Second Laws of Thermodynamics”, Proceedings of Royal Society A-Mathematical, Physical & Engineering Sciences, 2008, 464: 3107-3128. 3
5 Sezer, İ., Bilgin, A. and Altın, İ., "Exergetic Analysis of Using Oxygenated Fuels in Spark-Ignition (SI) Engines”, Energy & Fuels, 2009, 23 (4): 1801-1807. 4
6 Altın, İ., Sezer, İ. and Bilgin, A., "Effects of the Stroke/Bore Ratio on the Performance Parameters of a Dual-Spark-Ignition (DSI) Engine”, Energy & Fuels, 2009, 23 (4): 1825-1831.  
7 Bilgin, A., Altın, İ. and Sezer, İ. “Investigation of the Effect of Dual Ignition on the Exhaust Emissions of an SI Engine Operating on Different Conditions by Using Quasi-dimensional Thermodynamic Cycle Model”, Strojarstvo, 2009: 51 (5), 459-464.  
8 Sezer, İ., “Theoretical analysis the use of dimethyl ether and diethyl ether in a diesel engine”, Energy Education Science and Technology Part A-Energy Science and Research, 2011, 27 (1): 139-154. 24
9 Sezer, I., “Thermodynamic, Performance and Emission Investigation of a Diesel Engine Running on Dimethyl Ether and Diethyl Ether”, International Journal of Thermal Sciences, 2011, 50 (8): 1594-1603. 5
10 Sezer, İ., “Alternative Gaseous Fuels in Port Fuel Injection Spark Ignition Engines”, Journal of the Energy Institute, 2011, 84 (4): 207-214.  
11 Sezer, İ., “Dietil Eter-Motorin Karışımlarının Motor Performansına Etkilerinin Deneysel İncelenmesi”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2012, 27 (1): 117-124.  
12 Sezer, İ. and Bilgin, A., “Exergetic Evaluation of Speed and Load Effects in Spark Ignition Engines”, Oil & Gas Science and Technology, 2012, 67 (4): 647-660.  
13 Sezer, İ. and Bilgin, A., “Effects of Charge Properties on Exergy Balance in Spark Ignition Engines”, Fuel, 2013, 112:  523-530.  
14 Sezer, İ. and Bilgin, A., “Comparative Investigation the Use of Methanol and Methyl Tertiary Butyl Ether in Gasoline on Engine Performance, CO Emissions and Fuel Cost”, Journal of Thermal Science and Technology,2013, 33 (2): 35-44.  
15 Sezer, İ. and Bilgin, A., “Exergetic Analysis of Using Gaseous Fuels in Spark Ignition Engines”, Journal of Thermophisycs and Heat Transfer, 2014, In press.  

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMI DIŞINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1    

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1 Sezer, İ. ve A. Bilgin, “Benzine MTBE Katılmasının Motor Performansına Etkisi”, 7th International Combustion Symposium, s.205-216, 17-18 Temmuz 2002, Ankara.
2 Sezer, İ. and A. Bilgin, “Exergy Analysis of SI Engines”, Proceedings of the Second International Green Energy Conference (IGEC 2), p.953-963, 25-29 June 2006, Oshawa, Ontario, Canada.
3 Sezer, İ., A. Bilgin and İ. Altın, “Comparative Investigation The Use Of Methanol And Methyl Tertiary Butyl Ether In Gasoline On The Performance And Fuel Cost Of A Spark Ignition Engine”, 4th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES–4), p.1-7, 19-23 April 2009, Sharjah, UAE.
4 Altın, İ., A. Bilgin and İ. Sezer, “Effects of spark locations on the performance parameters of a twin-spark SI engine”, 4th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-4), p.1-7, 19-23 April 2009, Sharjah, UAE.
5 Sezer, İ. and Bilgin, A., “Effects of Charge Properties on Exergy Balance in Spark Ignition Engines”, 11th International Combustion Symposium, 24-27June 2010, Sarajevo, BOSNIA.
6 Sezer, İ., “Gaseous Fuels in PFI Spark Ignition Engines”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALELERİ Atıflar
1 Sezer, İ ., “Motorun Bulunduğu (Atmosferik) Yüksekliğin Motor Performansı Üzerindeki Etkisi (Çeviri)”, Mühendis ve Makine Dergisi 2003, Sayı: 519, s.52-56.  
2 Sezer, İ ., “Atmosferik Yüksekliğin ve Basıncın  Taşıt Performansına Etkileri (Çeviri)”, Mühendis ve Makine Dergisi 2004, Sayı: 528, s.23-28.  
3 Koruvatan, T., Sezer, İ. ve Koç, E., “Benzin Motorlarında Vuruntu Olayının İncelenmesi”, Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi 2010, Sayı:14, s.27-40.  
4 Sezer, İ. ve Bilgin A., “Farklı Çalışma Koşullarında Dietil Eter-Dizel Karışımlarının Motor Performansına Etkilerinin İncelenmesi”, Mühendis ve Makine Dergisi 2012, Cilt: 53, Sayı: 63, s.42-48.  

 

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1 Sezer, İ. ve Bilgin, A., “Normal Benzine Metanol Katılmasının Motor Performansına Etkisi”, 2. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’02), s.180-188, 24-26 Haziran 2002, Bursa.
2 Sezer, İ. ve Bilgin, A., “Normal Benzine Metanol ve MTBE Katılmasının Motor Performansı ve Eksoz Emisyonları Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, I. Ege Enerji Sempozyumu, s.267-272, 22-24 Mayıs 2003, Denizli.
3 Sezer, İ. ve Bilgin, A., “İdeal Otto Çevrimine Kullanılabilirlik Analizinin Uygulanması”, 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’05), s.187-191, 7-9 Eylül 2005, Trabzon.
4 Sezer, İ., A. Bilgin ve İ. Altın, “Buji Ateşlemeli Motorlarda Çalışma Koşullarının Etkilerinin Ekserji Analiziyle İncelenmesi”, 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’08), s.485-493, 01-04 Haziran 2008, Bursa.
5 Bilgin, A., Sezer, İ. ve Altın, İ., “Strok/Çap Oranının Çift Bujili Buji Ateşlemeli Bir Motorun Yanma Karakteristikleri Üzerindeki Etkisi” 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’08), s.59-63,01-04 Haziran 2008, Bursa.
6 Bilgin, A.,  Altın, İ. ve Sezer, İ., “Buji Ateşlemeli Motorda Çift Buji Kullanılmasının Egzoz Emisyonları Üzerindeki Etkisinin Farklı Çalışma Koşulları Altında Sanki-Boyutlu Termodinamik Model Kullanılarak İncelenmesi”, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’09), 24-27 Haziran 2009, Sivas.
7 Sezer, İ. ve Bilgin A., “Dietil Eter-Dizel Karışımlarının Motor Performansına Etkilerinin Deneysel İncelenmesi”, 12. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu, s.92-103, 13-14 Mayıs 2011, Bursa.
8 Sezer, İ. ve Bilgin, A., Alternatif Gaz Yakıtların Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Ekserji Analizi, 19.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’13), Samsun, 9-12 Eylül 2013, s.1143-1150.
9 Sezer, İ., “Kanola ve Soya Yağı Metil Esteri Biyodizel Yakıtların Etkilerinin Petro-dizel ile Karşılaştırmalı Olarak Teorik İncelenmesi”, Yenilenebilir enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM'13), 4-6 Ekim 2013, Girne, KKTC.
10 Sezer, İ., “Sıkıştırma oranının dizel motor performansına ve egzoz emisyonlarına etkileri”, Uluslararası Katılımlı Çevre Sempozyumu, PS-4, 26-27 Ekim 2013, Gümüşhane.
11 Sezer, İ., “Biyodizel Yakıt Karışımlarının Etkilerinin Teorik İncelenmesi, 9. Temiz Enerji Sempozyumu (UTES'13), s. 70-83, 25-28 Aralık 2013, Konya.

 

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
  Etkinlik Adı Görevi Yıl
1      

 

PATENTLER
1  

 

BİLİMSEL RAPORLAR
1  

 

DOKTORA DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      

 

YAZDIĞI KİTAPLAR VEYA KİTAP BÖLÜMLERİ
  Kitap Adı (Yazarı Olduğu Bölüm) ISBN Yıl
1 Mühendisler İçin Termodinamik-Çeviri (Bölüm 13: Yakıtlar ve Yanma ) 978-605-133-548-3 2013

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER
  Proje Adı Görevi Destekleyen Kuruluş Yıl
1 Normal Benzine Metanol ve MTBE Katılmasının Buji Ateşlemeli Motorun Performansına ve Eksoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel İncelenmesi Araştırmacı Karadeniz Teknik Üniversitesi-BAP Birimi 2000-2002
2 Dizel Motorlarda Alternatif Yakıtların Kullanımının Etkilerinin İncelenmesi Yönetici Gümüşhane Üniversitesi-BAP Birimi 2012-2013
3 Mikro Ölçekli Hidrolik Türbin Tesisi Karakteristiklerinin İncelenmesi Yönetici Gümüşhane Üniversitesi-BAP Birimi 2013-

 

VERDİĞİ SEMİNERLER
1 Buji Ateşlemeli Motorlarda LPG Kullanımı
2 Buji Ateşlemeli Motor Çevrimine Ekserji Analizinin Uygulanması

 

HAKEMLİKLER
1  

 

KURULUŞ ÜYELİKLERİ
1 TMMOB-Makine Mühendisleri Odası 

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: makine@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 74 45 Faks: 0 456 233 74 46