Bölüm laboratuarımız, öğrencilerimizin uygulamaya yönelik becerilerinin artırılması için en uygun şartlar gözetilerek tasarlanmıştır ve deney cihazlarından öğrencilerin en üst düzeyde faydalanması sağlanmıştır.

  • Malzeme Bilimleri Laboratuarı
  • Termodinamik Laboratuarı
  • Mekanik Laboratuarı
  • Enerji Laboratuarı
  • Makine Teorisi ve Dinamiği Laboratuarı