BÖLÜM KURULU VE KOMİSYONLAR

Bölüm Kurulu

Prof. Dr. İsmet SEZER (Başkan-Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU  (Üye-Bölüm Başkan Yrd.)

Prof. Dr. İsmet SEZER (Üye-Enerji ABD Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Kemal KUVVET (Üye-Termodinamik ABD Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU (Üye-Konstrüksiyon ve İmalat ABD Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇELİK (Üye-Malzeme ABD Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Filiz KARABUDAK (Üye-Mekanik ABD Başkanı)

Öğr. Gör. Selim TEZGEL (Üye-Makine Teorisi ve Dinamiği ABD Başkanı)

Staj Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Selahattin BUDAK (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Zeki AZAKLI (Üye)

Öğr. Gör. Erdar KAPLAN (Üye)

Arş. Gör. Uğur MAZLUM (Üye)

Arş. Gör. Muharrem TAŞDEMİR (Üye)

Arş. Gör. Yiğit Serkan ŞAHİN (Üye)

Arş. Gör. Buğra SARPER (Üye)

Arş. Gör. Dursun EKMEKÇİ (Üye)

Arş. Gör. Faruk ÜNKER (Üye)

Arş. Gör. Murat BEDER (Üye)

Arş. Gör. Fatih ŞENASLAN (Üye)

Eğitim ve Ders Planlama Komisyonu

Öğr. Gör. Mithat YANIKÖREN (Başkan)

Arş. Gör. Buğra SARPER (Üye)

Uyum Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Kemal KUVVET (Başkan)

Öğr. Gör. Selim TEZGEL (Üye)

Arş. Gör. Fatih ŞENASLAN (Üye)

Burs Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇELİK (Başkan)

Arş. Gör. Murat BEDER (Üye)

Arş. Gör. Dursun EKMEKÇİ (Üye)

Erasmus Komisyonu

Öğr. Gör. Uğur ERSOY (Başkan)

Arş. Gör. Faruk ÜNKER (Üye)

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Eda Feyza AKYÜREK (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Filiz KARABUDAK (Üye)

Arş. Gör. Buğra SARPER (Üye)

Bölüm Web Sayfası Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Filiz KARABUDAK (Başkan)

Arş. Gör. Uğur MAZLUM (Üye)

Arş. Gör. Yiğit Serkan ŞAHİN (Üye)