BÖLÜM KURULU VE KOMİSYONLARI

Bölüm Kurulu

Prof. Dr. İsmet SEZER (Başkan-Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU (Üye-Bölüm Başkan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin BUDAK (Üye-Bölüm Başkan Yrd.)

Prof. Dr. İsmet SEZER (Üye-Enerji ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU (Üye-Konstrüksiyon ve İmalat ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Zeki AZAKLI (Üye-Malzeme ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Filiz KARABUDAK (Üye-Mekanik ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Faruk ÜNKER (Üye-Makine Teorisi ve Dinamiği ABD Başkanı)

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Zeki AZAKLI (Başkan)

Öğr. Gör. Erdar KAPLAN (Üye)

Arş. Gör. Muharrem TAŞDEMİR (Üye)

Arş. Gör. Yiğit Serkan ŞAHİN (Üye)

Arş. Gör. Dursun EKMEKÇİ (Üye)

Arş. Gör. Murat BEDER (Üye)

Arş. Gör. Fatih ŞENASLAN (Üye)

Arş. Gör. Ahmet Alper TAŞMEKTEPLİGİL (Üye)

Eğitim ve Ders Planlama Komisyonu

Doç. Dr. Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin BUDAK (Üye)

Arş. Gör. Muharrem TAŞDEMİR (Üye)

Arş. Gör. Yiğit Serkan ŞAHİN (Üye)

Arş. Gör. Dursun EKMEKÇİ (Üye)

Arş. Gör. Murat BEDER (Üye)

Arş. Gör. Fatih ŞENASLAN (Üye)

Arş. Gör. Ahmet Alper TAŞMEKTEPLİGİL (Üye)

Uyum Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Filiz KARABUDAK (Başkan)

Öğr. Gör. Selim TEZGEL (Üye)

Arş. Gör. Fatih ŞENASLAN (Üye)

Burs Komisyonu

Arş. Gör. Dursun EKMEKÇİ (Üye)

Arş. Gör. Murat BEDER (Üye)

Erasmus Komisyonu

Öğr. Gör. Uğur ERSOY (Başkan)

Arş. Gör. Muharrem TAŞDEMİR (Üye)

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Faruk ÜNKER (Başkan)

Arş. Gör. Dursun EKMEKÇİ (Üye)

Bölüm Web Sayfası Komisyonu

Prof. Dr. İsmet SEZER (Başkan)

Arş. Gör. Yiğit Serkan ŞAHİN (Üye)

Arş. Gör. Ahmet Alper TAŞMEKTEPLİGİL (Üye)