Prof. Dr. İsmet Sezer

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta isezer
Dahili 1606
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Yiğit Serkan Şahin

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta yigitserkansahin
Dahili 1618
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Ebru Emine Şüküroğlu

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta eesukuroglu
Dahili 1642
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Erdar Kaplan

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta erdarkaplan
Dahili 1617
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Emre Yurtkuran

Unvan/Görev Arş. Gör. Dr.
E-Posta yurtkuranemre
Dahili 1605
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Muharrem Taşdemir

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta mtasdemir
Dahili 1615
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Dursun Ekmekci

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta dursunekmekci
Dahili 1619
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Fatih Şenaslan

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta fsenaslan
Dahili 1619
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Ünker

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta farukunker
Dahili 1611
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Selim Tezgel

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta s.tezgel
Dahili 1617
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Murat Beder

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta muratbeder
Dahili 1701
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Ali Suat Yıldız

Unvan/Görev Arş. Gör. Dr.
E-Posta alisuatyildiz
Dahili 1607
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Ömer Dumlupınar

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta omerdumlupinar
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Azaklı

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta zekiazakli
Dahili 1614
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Budak

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta sbudak
Dahili 1612
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Pınar Celen

Unvan/Görev Arş. Gör. Dr.
E-Posta pinarcelen
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Karabudak

Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta filizkarabudak
Dahili
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Uğur Ersoy

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta ugurersoy
Dahili 1603
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Terhan

Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta meryem.terhan
Dahili 1602
Kişisel Bilgiler