BÖLÜM MEZUNLARINA AŞAĞIDAKİ NİTELİKLER KAZANDIRILIR
1.Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini öğrenir ve uygulama becerisi kazanır.

2.Makine Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanıp elde ettiği çözümleri irdeler.

3.İhtiyaç duyulduğunda gereksinimlere cevap verecek biçimde alanıyla ilgili bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama ve analiz etme becerisi kazanır.

4.Makine Mühendisliği alanına yönelik deneyleri tasarlar, yapar ve deney sonuçlarını analiz edip yorumlar.

5.Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır ve geliştirir.

6.Makine Mühendisliği çözümler

7.Takımla birlikte çalışabilme becerisi kazanır.inin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetisine sahip olur.

8.Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

9.Etkin iletişim kurma becerisi kazanır.

10.Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin gerekliliğini kavrar.

11.Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur, görüş beyan eder ve çözüm önerilerinde bulunur.

12.Öğrenim düzeyi ve sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür formasyonuna sahip olur.